Г-н Авиноам Катриели, Президент на Фондация "Аз Обичам БГ" и BCCBI срещна г-н Димитър Бербатов и Управляващия директор на Фондация "Димитър Бербатов" и Председател на Управителния съвет, г-жа Димитрина Ходжева

Г-н Катриели се срещна с г-н Бербатов и г-жа Ходжева в офиса на фондация "Димитър Бербатов". Двете страни изразиха желание за бъдещо сътрудничество в името на развитието на България и талантливите деца, както и за подобряване на атмосферата за социален и хуманитарен активизъм в България.

Г-жа Ходжева сподели, че в началото на работата си са срещали неразбиране на мисията си да помагат на изявени таланти, вместо на социално уязвими групи. Но с времето фондацията е успяла да фокусира общественото внимание върху талантите и вече все повече фондации се насочват към тази група. Г-н Бербатов изрази задоволство от интереса на г-н Катриели към дейността на фондацията.

И двете страни изразиха взаимно уважение и благодарност по отношение на хуманитарните дейности, подкрепяни от фондациите "Аз Обичам БГ" и "Димитър Бербатов". Срещата бе обобщена от г-н Катриели с покана да се обединяват усилия. Президентът на Аз Обичам Бг обясни също, че е важно да се използват медиите и да се полагат всички усилия за разпространяване на информацията за благотворителната дейност към обществеността, тъй като това ще привлече повече хора и повече доброволци в полза на България.