„Двунационална Търговска Камара България-Израел“ проведе семинар на тема "Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на труда"

„Двунационална Търговска Камара България-Израел проведе семинар на тема "Образователната система в България като подготвящ фактор запазара на труда"

 „Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на труда“

Събитието бе открито с коктейл, последвано от официално откриване от: Г-н. Авиноам Катриели, Президент на Двунационалната Търговска Камара България – Израел. Той говори за възможността България да надгради своите възможности, използвайки потенциала, който притежава – а именно младите хора. След него думата беше дадена на г-н Дончо Барбалов, Зам. кмет на София, който сподели данни от развитието и изграждането на Столицата, както и инвестицията на Общината в детски градини, училища и учебни центрове, като изказа надежда тази тенденция да се повиши. Последва приветствено слово от н.пр. Ирит Лилиан, Посланик на Израел в България, която сподели опитът на Израел в образователната им система. Тя посочи значимостта на нетрадиционното образование в Израел и ползите от индивидуален подход към всяко дете.

В последвалия Дискусионен Панел „ Образователната система в България като подготвящ фактор за пазара на труда“ се включиха панелистите:
1. Г-н Красимир Вълчев, Министър на Образованието и Науката на Република България;
2. Г-н Стамен Янев, Изпълнителен Директор на Българската Агенция за Инвестиции;
3. Г-жа Ваня Кастрева, Началник на Столичният Инспекторат по Образованието;
4. Г-н Николай Хаджидончев, Изпълнителен Директор на ТЕВА-Актавис България;
5. Г-н Радослав Николов, Изпълнителен Директор на САП Лабс България;
6. Д-р Диана Стоянова, Научен Секретар към Института по Информация и Сигурност, УНИБИТ

Модератор на Панела бе г-н Роберт Джераси, Съветник в Комисията за Защита от Дискриминация , който представи кратък обзор на положението на пазара на труда в България, в това число на тенденционно намаляващата безработица и на най-търсените професии.

Допълнително участие взеха изпълнителни директори на много от водещите компании в България от различни сфери на дейност – IT, Фарма, Строителство, Земеделие, Мобилни Оператори, Медицина, Консултанти, Услуги и др., както и посланици и представители на държавни и общински институции.

В дискусията се включиха голяма част от гостите, които изказаха своите впечатления от професионална гледна точка, дадоха своите мнения, препоръки, а и зададоха своите въпроси, на които отговаряха панелистите.