Меморандум за сътрудничество бе подписан между Президента на Фондация „I Love BG”, г-н Катриели и Президента на БАПЕТ, г-н Кабадозов

Беше подписан Меморандум за сътрудничество между президента на Фондация "I Love BG", г-н Катриели и президента на БАПЕТ, г-н Кабадозов.

Проведе се среща между г-н Катриели и г-н Кабадозов на която бе подписан меморандум между двете неправителствени организации „I Love BG” и БАПЕТ. Споразумението поставя основата за ползотворно сътрудничество между страните. Бяха обсъдени и бъдещи  дейности и  колаборации.